06 Menjador

A L'escola bressol l'Olivera gaudim de CUINA PRÒPIA ja que considerem que dintre del desemvolupament integral dela nens/es el mejador té una gran importància perquè es treballen:

  • Hàbits alimentaris
  • Hàbits d'higiene
  • Relacions socials

En el servei de menjador de l'Olivera,

  • ELs menús son supervisats pel servei pedriàtic
  • Les educadores donen una atenció individualitzada
  • Les materies primes son de primera qualitat i es demanen bisemanalment