04 Què oferim?

 HORARIS


L'escola Infantil Olivera aquesta activa 11 mesos a l'any de setembre a juliol amb el següent horari:
• De dilluns a divendres de 8 a 19h.
• Horari escolar: De dilluns a divendres de 9 a 12'30h i de 15 a 17h.


RELACIÓ AMB LES FAMÍLIESEs defineix a ella mateixa com una escola familiar gràcies a que es relaciona de forma personalitzada i propera, es pot produir un vincle casa-escola indispensable en el creixement global dels nens / es.

 
Per aquesta raó, Olivera considera que la implicació de les famílies en la tasca educativa és fonamental, ja que juntament amb l'escola són l'agent educatiu més important.

Per facilitar aquesta implicació establim diferents vies de comunicació:


 • Reunió de pares nous.
 • Informe de adapatación
 • Reunió pares grup classe
 • Informes evolutius
 • Tutories amb les amestras
 • Suport psicopedagògic individualitzat
 • Agenda escolar
 • Contacte diari amb les mestres


EQUIP DOCENT

 • 7 educadores
 • Personal de menjador
 • Personal d'Higiene i neteja
 • Servei pediàtric
 • Servei Psicopedagògic