03 Què volem?

Les persones que integrem l'equip educatiu de l'Escola Infantil Olivera entenem que educar és ajudar els alumnes a en camí cap a la maduresa. Per aquest motiu és important:

  • Afavorir el desenvolupament sensorial, motriu, intel · lectual, social i emocional de cada nen/a.

  • Treballar els hàbits que permetin aconseguir l'autonomia necessària per poder adaptar-se a una societat en constant canvi.

  • Crear un entorn de sentiments i afectes que aporti confiança i seguretat personal.

  • Crear gust i desig per explorar, investigar, experimentar, observar, imaginar i sobretot aprendre